Brand

Certificering Brandmeldinstallatie

De certificering van uw brandmeldinstallatie is niet alleen belangrijk maar ook nog eens verplicht. Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen wilt u er zeker van zijn dat de installatie betrouwbaar functioneert en geen onnodige alarmmeldingen geeft.

Wij werken nauw samen met verzekeraars en de diverse veiligheidsregio's om er zeker van te zijn dat uw installatie voldoet aan de NEN2335 en de NEN2654. In deze normen is vastgelegd hoe de brandmeldinstallatie moet zijn aangelegd en hoe deze moet worden onderhouden.

De certificering van uw brandmeldinstallatie word vastgelegd in een logboek waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

■ De handleiding van uw brandmeldinstallatie

■ Logboek van alarmmeldingen, storingen uitgevoerde controle, in-en uitschakelen van groepen, reparaties en wijzigingen

■ De certificaten van de gebruikte componenten, bekabeling en de brandmeldcentrale

■ Het Rapport van Oplevering, hierin is schriftelijk vast gelegd hoe de brandmeldinstallatie is aangelegd. Het Rapport van Oplevering is voorzien van het Programma van Eisen, de meetresultaten van energievoorziening, de tekeningen waar de componenten zich bevinden en het blokschema waarin de voorstelling van de werking van de componenten is vastgelegd.