Inbraak

VEB gecertificeerd.

Dit betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u vakkundig advies van ons ontvangt en dat uw installatie kan worden voorzien van een certificaat.

Doordat wij VEB gecertificeerd zijn, worden al onze installaties volgens de VRKI 2012 (verbeterde risico klassenindeling) getoetst en aangelegd. Tevens worden wij één keer per jaar aan een inspectie onderworpen. Op deze wijze controleert het VEB haar leden op kwaliteit.

De Verbeterde Risico Klassenindeling

De branche organisaties hebben samen de VRKI ontwikkeld. Aan de hand van de VRKI kunnen wij de mate van beveiligingsmaatregelen vaststellen. Uiteraard is dit voor een particulier anders geregeld dan voor een bedrijf.

De beveiligingsmaatregelen worden aan de hand van de volgende onderwerpen ingedeeld:

■ Organisatorisch: hierin is vastgelegd hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld de codes die bij het systeem horen, sleutelbeheer en zelfs de eventuele containers om beklimbaarheid tot een minimum te beperken.

■ Bouwkundig: hierin is vastgelegd aan welke eisen het hang-en sluitwerk moet voldoen en hoe lang de inbraakwerendheid moet zijn volgens NEN5096 of BRL3104.

■ Elektronisch: hierin is vastgelegd aan welke eisen uw inbraakinstallatie moet voldoen. Bijvoorbeeld of er gebruik gemaakt moet worden van anti-maskerende detectoren.

■ Reactie: hierin is vastgelegd hoe de alarmopvolging moet worden ingeregeld. Dit kan zijn dat er gebeld wordt naar een vooraf ingestelde bellijst, maar het kan ook zo zijn dat er gebruik moet worden gemaakt van een mobiele surveillance dienst.Verder is het mogelijk dat er eisen worden gesteld aan het gebruik van een safe/kluis of een inbraakwerende kast of zelfs een mistgenerator

Bovenstaande beveiligingsmaatregelen worden samen gesteld aan de hand van de attractieve zaken zoals:

■ Audio-, visuele en navigatieapparatuur

■ Computerapparatuur en aanverwante

■ Foto- en filmapparatuur